Egenvårdsdagar på Corallen i Oskarshamn
27-28/4
Kostnad 500kr
vi har 4 platser.
En gång per medlem och år gäller även om man är medlem i flera föreningar.
Sammåkning gäller